SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PÉČE

Průběh pobytu v Domově je u každého uživatele individuálně nastaven ve spolupráci se sociálními pracovnicemi Domova a ostatními pracovníky přímé péče. Domov podporuje přirozené mezilidské vztahy – s rodinou, přáteli i blízkými osobami. Ti mohou uživatele navštěvovat denně.

Je také možnost přihlásit se v Domově k trvalému pobytu pro snadnější vyřizování osobních záležitostí na úřadech aj. Sociální pracovnice zajišťují pro uživatele základní sociální poradenství a pomáhají při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování změny trvalého bydliště, příspěvky na péči, nákupy věcí, řešení finančních otázek atd.).