CÍLE DOMOVA

Cílem Domova sv. Kříže je provázení uživatelů v jejich stáří a nemoci dle jejich individuálních potřeb a zejména jim pomoci:

  • zachovat co největší míru soběstačnosti
  • uchovat vazby s blízkými, v případě zájmu i získat nové vztahy
  • prožít závěr života podle jejich přání a zvyků
  • důstojně dožít v Domově, ne v nemocnici (nevyžaduje-li zdravotní stav uživatele 24hodinovou lékařskou či jinak specializovanou péči)