DALŠÍ AKTIVITY

Uživatelé se mohou zapojit i do drobných činností, např. sušení bylinek, loupání ovoce a zeleniny, skládání ručníků aj. Pracovní aktivity posilují soběstačnost, pocit užitečnosti a vytváří prožitek skutečného domova.

Uživatelům je nabízena široká paleta aktivizačních činností, a to jak individuálních, tak skupinových – tvořivé dílny, vycházky do zahrady, předčítání knih, trénink paměti, promítání filmů atd.

Domov se snaží vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času (např. pořádání různých vystoupení aj.), ale uživatelé mohou i „jen“ relaxovat nebo sledovat televizi či poslouchat rozhlas.

V Domově je také poskytována rehabilitační péče – jak individuální, tak prostřednictvím skupinových cvičení.