KOMU SLUŽBA NENÍ URČENA

Služba Domova není určena:

  • lidem trpícím demencí, kteří jsou samostatně pohybliví a v důsledku neschopnosti orientace v prostoru a čase nejsou schopni posoudit důsledky svého jednání a potřebují pro své bezpečí specifické podmínky domova se zvláštním režimem (např. opouštějí zařízení a bloudí v jeho okolí, narušují soukromí ostatních uživatelů aj.)
  • lidem, kteří mají kvůli svému zdravotnímu postižení specifické potřeby (např. hluchoslepé osoby vyžadující komunikaci Lormovou metodou aj.)