DUCHOVNÍ PÉČE

Uživatelé soc. služby se mohou plně účastnit všech bohoslužeb a modliteb v kapli. Uživatelé mohou poslouchat přenosy z kaple prostřednictvím rozhlasu. Během mše svaté je přinášeno sv. přijímání na pokoj.

Od pondělí do soboty je v 11:30 v klášterní kapli mše svatá.
V neděli je mše svatá v 7:30.

Pro zájemce jsou pravidelně zajišťovány i další svátosti.

Uživatelé mohou využít službu kněze, půjčovat si duchovní literaturu aj. Dle možností a zájmu uživatelů jsou Domovem zajišťovány i poutě, např. na nedaleký sv. Hostýn.