Jak nás podpořit

 Podpořit nás můžete:

  • Modlitbou, mší svatou za pracovníky a uživatele Domova
  • Finančním darem osobně předaným ředitelce Domova nebo zaslaným na konto v Komerční bance č. 27-1499870287/ 0100.
  • Můžete naše služby doporučit lidem, kteří chtějí závěr život prožít v církevním prostředí, zejména těm, kteří takto žili po celý život a nyní jsou osamělí (např. farní hospodyně aj.).
  • Po domluvě s ředitelkou Domova můžete darovat konkrétní materiální dar (např. rehabilitační pomůcku, zdravotnický materiál, inkontinenční pomůcky, kancelářské potřeby, drogerii aj.).
  • Můžete se stát dobrovolníkem