POSTUP PŘI JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM

Pokud Domov nekontaktuje přímo zájemce o službu, ale jeho rodina či přátelé, tak je nezbytné, aby následně proběhlo osobní setkání koordinátorky soc. péče Domova přímo se zájemcem. Dovoluje-li to jeho zdravotní stav, tak je pozván na prohlídku Domova. Tato návštěva je pro zájemce velmi důležitá, protože mu umožní poznat, jak poskytované služby fungují a snadněji se rozhodne, zda je chce či nechce využívat. Během společného setkání provede pracovnice Domova sociální šetření, které umožní definovat potřeby zájemce a podle toho nastavit poskytovanou službu.
Pokud zdravotní stav zájemce neumožňuje návštěvu Domova, navštíví ho sociální pracovnice v místě, kde se aktuálně nachází (např. nemocnice, LDN). V případě, že není schopen komunikovat, je nutné, aby informace pro sociální šetření poskytly nejbližší osoby zájemce.