CENÍK

Uživatel platí za pobyt (ubytování a stravu) a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Náklady za službu Domova sv. Kříže Kroměříž jsou rozčleněny do těchto oblastí:

  • za stravu a ubytování
  • za ošetřovatelskou péči
  • za zdravotní péči.

Při pobytu v Domově je potřeba také počítat ještě s drobnými osobními náklady.

Aktualní úhradník od 1. 5. 2024

PLATBA ZA POBYT

Cena za stravu a ubytování (základní služby) v Domově sv. Kříže Kroměříž se řídí zákonem o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. Dle zákona však každému uživateli musí zůstat min. 15% jeho příjmů.

Konkrétní výše plateb za stravu a ubytování je dána směrnicí ředitele České katolické charity č. 13/2000 O úhradách za pobyt, péči a stravování v charitních domovech, která je průběžně aktualizována.

PLATBA ZA OŠETŘOVATELSKOU PÉČI

Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči, který uživatel služby pobírá. Příspěvek je úřadem zasílán přímo Domovu, protože Domov zajišťuje veškerou potřebou péči.

PLATBA ZA ZDRAVOTNÍ PÉČI

Zdravotní péče (např. podávání léků, převazy, odběry aj.) je hrazena ze zdravotního pojištění. Domov má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, Revírní bratrskou pokladnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

DROBNÉ OSOBNÍ NÁKLADY

Doplňkové služby si uživatel hradí přímo ze svého příjmu. Mezi nejčastější další osobní výdaje patří platba za léky, za poplatky u lékaře, kadeřnické služby a drobné nákupy drogerie či potravin. Tyto potřeby si hradí uživatel ze zůstatku svých příjmů (případně z úspor).