DRUH SLUŽBY

Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Identifikátor služby – 9290341

KAPACITA
Kapacita služby je 68 lůžek.