KOMU JE SLUŽBA URČENA

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Naše služba je určena pro osoby, které chtějí žít v církevním prostředí a jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kterým tato podpora a péče již nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí:

  • starším 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči nebo podporu jiné osoby
  • výjimečně i řeholním sestrám v invalidním důchodu mladším 65 let, které potřebují péči jiné osoby.