OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Domov zajišťuje 24 hodinovou ošetřovatelskou péči poskytovanou odborným personálem. Při péči je kladen důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů.

Při poskytování péče je zvláště dbáno na soukromí, které je zajištěno na vícelůžkových pokojích používáním závěsů a zástěn. Během poskytování péče pracovníkem na pokoji svítí nad dveřmi pokoje signalizace, která upozorňuje ostatní personál a návštěvy, aby na pokoj nevstupovali atd.

Domov je vybaven množstvím pomůcek, které péči o uživatele zkvalitňují a usnadňují – např. mobilní a stropní zvedáky, koupací lůžka, vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.

Do Domova přichází 1x týdně praktický lékař a dle potřeby lékaři specialisté (psychiatr, kožní).

Domov umožňuje převoz autem Domova a doprovod uživatele na lékařské vyšetření, případně zajišťuje doprovod na vyšetření při převozu sanitkou. Zvláštní péče je věnována umírajícím. Pokud není nutná odborná péče ve zdravotnickém zařízení, respektujeme přání uživatele zůstat ve svém prostředí, zajistit mu duchovní podporu (svátost nemocných) a umožnit rodině rozloučení v posledních chvílích.