POSLÁNÍ

Zřizovatelem Domova sv. Kříže Kroměříž je Česká katolická charita. V Domově je poskytována celoroční pobytová služba pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí. Tato podpora a pomoc spočívá v zajištění jejich fyzických, duševních, sociálních a duchovních potřeb.
Posláním Domova je umožnit uživatelům prožít naplněné stáří, realizovat jejich duchovní potřeby, celoživotní zvyky a podporovat sociální vazby.