ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

  • zachování lidské důstojnosti
  • partnerský přístup zaměstnance k uživateli
  • udržování soběstačnosti uživatelů
  • umožňování samostatného rozhodování uživatelů
  • poskytování služeb dle aktuálních individuálních potřeb a situace uživatelů
  • právo uživatelů na přirozené riziko při rozhodování
  • respektování soukromí uživatelů
  • zásada zachování mlčenlivosti