ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME UŽIVATELŮM:

  • ubytování a stravování
  • ošetřovatelskou a zdravotní péči
  • udržování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních schopností a dovedností
  • realizaci duchovních potřeb a celoživotního poslání
  • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času
  • podporu přirozených mezilidských vztahů – kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • sociální poradenství