Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory. Zřizovatelem je Česká katolická charita.

Domov sv. Kříže je provozován v objektu kláštera Milosrdných sester sv. Kříže od roku 1993 a je specifický svým duchovním prostředím. Prvními uživatelkami byly staré a nemocné sestry sv. Kříže. Po rekonstrukci a úpravách došlo k rozšíření Domova i o civilní uživatele a to především o ty, kteří mají zájem o duchovní program a podporu, které jsou v Domově poskytovány.

Domov sv. Kříže zajišťuje uživatelům stravování, ubytování, kvalitní ošetřovatelskou a zdravotní péči a různé aktivizační programy. Podle svého zájmu se mohou uživatelé účastnit i společných modliteb řeholních sester a mše svaté v kapli, která je součástí budovy. Do kaple je možný bezbariérový přístup. Modlitby a mši svatou lze poslouchat i prostřednictvím domácího rozhlasu či telefonu (který je součástí signalizace) přímo na pokojích. Uživatelům jsou v případě zájmu pravidelně zprostředkovány svátosti a další duchovní péče. Zvláštní duchovní podpora je věnována závažně nemocným a umírajícím.

Nabídka volného místa