KOMU JE DOMOV URČEN

Domov sv. Kříže Kroměříž je určen seniorům, kteří potřebují péči jiné osoby a chtějí svůj závěr života prožít v církevním prostředí.

Do Domova nemůže být přijat zájemce:

  • jehož zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. osoba, která potřebuje kyslíkovou terapii)
  • má akutní infekční onemocnění
  • jehož chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití