Domov sv. Kříže Kroměříž

Služby

UBYTOVÁNÍ

Základní služby

Domov se nachází v objektu kláštera Milosrdných sester sv. Kříže – v 1.   a 2. poschodí. Prostory Domova jsou bezbariérové.

Uživatelé služby jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Výjimku tvoří jeden trojlůžkový pokoj.

Část pokojů má vlastní koupelnu s WC a u některých je společné sociální zařízení pro dva pokoje. Ostatní pokoje mají společné sociální zařízení na chodbě. Všechny pokoje, které nemají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny umyvadlem.

Pokoje jsou standardně vybaveny el. polohovací postelí, skříní, stolem s židlemi a případně polohovacím křeslem. Uživatelé si mohou dle svého přání přinést své oblíbené obrázky nebo upomínkové předměty.

V rámci ubytování je zajištěn úklid, praní prádla a drobné opravy prádla.

Návštěvy mohou uživatelé přijímat prakticky kdykoliv během dne, nejvhodnější dobou je však odpoledne od 13:30 do 16:30. Vrátnice Domova se uzavírá večer ve 20:00 hod.

Doplňkové služby

Na pokoji je možné mít vlastní TV, počítač s internetem, případně i jinou elektroniku (např. rádio).
Internet je dostupný prostřednictvím wi-fi po celém Domově.

 Kněžský pokoj

KAPLE, ZAHRADA

Součástí kláštera je kaple, která je otevřená i pro veřejnost. Tuto kapli mohou uživatelé navštěvovat kdykoliv.

S oblibou je také využívána velká klášterní zahrada s altánem a lavičkami k posezení.

 Kaple kláštera a Domova

STRAVOVÁNÍ

Stravování zajišťuje vlastní kuchyně Domova. Kromě běžné stravy připravuje i stravu dietní – diabetickou, šetřící a bezlepkovou. 

Kuchyně vaří převážně z čerstvých surovin, zpracovává výpěstky z klášterní zahrady a peče moučníky, buchty a cukroví.

Strava v Domově odpovídá požadavkům na racionální stravu, její kvalita a chuť je však blízká spíše domácí stravě než stravě z velkých provozů.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Domov zajišťuje 24 hodinovou ošetřovatelskou péči poskytovanou odborným personálem. Při péči je kladen důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů.

Při poskytování péče je zvláště dbáno na soukromí, které je zajištěno na vícelůžkových pokojích používáním závěsů a zástěn. Během poskytování péče pracovníkem na pokoji svítí nad dveřmi pokoje signalizace, která upozorňuje ostatní personál a návštěvy, aby na pokoj nevstupovali atd.

Domov je vybaven množstvím pomůcek, které péči o uživatele zkvalitňují a usnadňují – např. mobilní a stropní zvedáky, koupací lůžk, vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.

Do Domova přichází 1x týdně praktický lékař a dle potřeby lékaři specialisté (psychiatr, kožní).

Domov umožňuje převoz autem Domova a doprovod uživatele na lékařské vyšetření, případně zajišťuje doprovod na vyšetření při převozu sanitkou.

Zvláštní péče je věnována umírajícím. Pokud není nutná odborná péče ve zdravotnickém zařízení, respektujeme přání uživatele zůstat ve svém prostředí, zajistit mu duchovní podporu (svátost nemocných) a umožnit rodině rozloučení v posledních chvílích.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PÉČE

Průběh pobytu v Domově je u každého uživatele individuálně nastaven ve spolupráci se sociálními pracovnicemi Domova a ostatními pracovníky přímé péče. Domov podporuje přirozené mezilidské vztahy – s rodinou, přáteli i blízkými osobami. Ti mohou uživatele navštěvovat denně.

Je také možnost přihlásit se v Domově k trvalému pobytu pro snadnější vyřizování osobních záležitostí na úřadech aj.

Sociální pracovnice zajišťují pro uživatele základní sociální poradenství a pomáhají při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování změny trvalého bydliště, příspěvky na péči, nákupy věcí, řešení finančních otázek atd.).

 

Kaple - kříž

DUCHOVNÍ PÉČE

Uživatelé soc. služby se mohou plně účastnit všech bohoslužeb a modliteb v kapli. Uživatelé mohou poslouchat přenosy z kaple prostřednictvím rozhlasu. Během mše svaté je přinášeno sv. přijímání na pokoj.

Pro zájemce jsou pravidelně zajišťovány i další svátosti.

Uživatelé mohou využít službu kněze, půjčovat si duchovní literaturu aj. Dle možností a zájmu uživatelů jsou Domovem zajišťovány i poutě, např. na nedaleký sv. Hostýn.

Aktivizace - představení dětí ze ZŠ

DALŠÍ AKTIVITY

Uživatelé se mohou zapojit i do drobných činností, např. sušení bylinek, loupání ovoce a zeleniny, skládání ručníků aj. Pracovní aktivity posilují soběstačnost, pocit užitečnosti a vytváří prožitek skutečného domova.

Uživatelům je nabízena široká paleta aktivizačních činností, a to jak individuálních, tak skupinových – tvořivé dílny, vycházky do zahrady, předčítání knih, trénink paměti, promítání filmů atd.

Domov se snaží vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času (např. pořádání různých vystoupení aj.), ale uživatelé mohou i „jen“ relaxovat nebo sledovat televizi či poslouchat rozhlas.

V Domově je také poskytována rehabilitační péče – jak individuální, tak prostřednictvím skupinových cvičení.

Zahrada Domov