Domov sv. Kříže Kroměříž

Projekty

„Pokračujeme v kvalitě“

Česká katolická charita – Domov sv. Kříže Kroměříž je partnerem Arcidiecézní charity Olomouc v projektu s názvem „Pokračujeme v kvalitě“. Tento projekt nabízí pracovníkům sociálních služeb Olomoucké arcidiecéze odborné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vzdělávací kurzy orientované na specifické potřeby jednotlivých cílových skupin.

V rámci partnerství se mimo jiné někteří pracovníci Domova účastní vybraných vzdělávacích aktivit a některé semináře proběhnou přímo ve školící místnosti Domova sv. Kříže Kroměříž.

Cílem projektu je podpora procesu začleňování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím zvyšování odborné úrovně pracovníků charitních služeb zaměřených na tyto osoby.

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je MPSV.

Termín realizace projektu: 14. října 2013 – 30. června 2015

Bližší informace naleznete na stránkách Arcidiecézní charity Olomouc:

http://acho.charita.cz/evropske-projekty/pokracujeme-v-kvalite/

 

logo s charitnim znakem_B

 

„Komplexní vzdělávání v sociálních službách“

V prvním čtvrtletí 2014 absolvovaly pracovnice sociální péče vzdělávací kurz Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby, který realizovalo Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. v rámci projektu „Komplexní vzdělávání v sociálních službách“.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace naleznete na stránkách Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín o.p.s. :

http://www.vkci.cz/index.php?page=projekty/kovsos