Domov sv. Kříže Kroměříž

Informace pro zájemce

KOMU JE DOMOV URČEN
Domov sv. Kříže Kroměříž je určen seniorům, kteří potřebují péči jiné osoby a chtějí svůj závěr život prožít v duchovním prostředí.

Do Domova nemůže být přijat zájemce:

  • jehož zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. osoba, která potřebuje kyslíkovou terapii)
  • má akutní infekční onemocnění
  • jehož chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU
Zájemce o službu Domova by měl co nejdříve kontaktovat koordinátorku sociální péče Michaelu Křupkovou, DiS. a domluvit se na osobním setkání. Koordinátorka sociální péče je k dispozici v těchto pracovních hodinách:
PO 7:00 – 16:30
ÚT 7:00 – 15:00
ST 7:00 – 16:30
ČT 7:00 – 15:00
PÁ 7:00 – 15:00
Na schůzce mu budou služby Domova blíže představeny a pracovníci Domova zjistí, zda služby Domova odpovídají potřebám zájemce.

Zájemce, pro kterého jsou služby Domova vhodné, poté doloží dva vyplněné formuláře:

  • Žádost do Domova
  • Vyjádření ošetřujícího lékaře.

 

POŘADNÍK
Zájemci, pro které jsou služby Domova vhodné, musí většinou počítat s tím, že jejich žádost nemůže být okamžitě vyřízena a že budou zařazeni do pořadníku. Proto je vhodné s podáním žádosti neotálet. Na druhou stranu podání žádost nezavazuje zájemce k nutnosti do Domova skutečně nastoupit (někdy se zdravotní stav zlepší a rodina je schopna péči zvládnout atd.).
Při uvolnění místa v Domově jsou oslovováni zájemci dle pořadníku, přednost však mají zájemci vyžadující více péče (v závažnějším zdravotním stavu) a zájemci osamělí, kteří nemají blízkou pečující osobu.

 

POSTUP PŘI JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM
Pokud Domov nekontaktuje přímo zájemce o službu, ale jeho rodina či přátelé, tak je nezbytné, aby následně proběhlo osobní setkání koordinátorky soc. péče Domova přímo se zájemcem. Dovoluje-li to jeho zdravotní stav, tak je pozván na prohlídku Domova. Tato návštěva je pro zájemce velmi důležitá, protože mu umožní poznat, jak poskytované služby fungují a snadněji se rozhodne, zda je chce či nechce využívat. Během společného setkání provede pracovnice Domova sociální šetření, které umožní definovat potřeby zájemce a podle toho nastavit poskytovanou službu.
Pokud zdravotní stav zájemce neumožňuje návštěvu Domova, navštíví ho sociální pracovnice v místě, kde se aktuálně nachází (např. nemocnice, LDN). V případě, že není schopen komunikovat, je nutné, aby informace pro sociální šetření poskytly nejbližší osoby zájemce.

 

Žádost nová

Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele

Sociální šetření Domov

Informace k nástupu do Domova

Informace pro návštěvy