Domov sv. Kříže Kroměříž

Dobrovolníci

Domov sv. Kříže Kroměříž zapojuje do své činnosti také dobrovolníky. Vzhledem ke specifické cílové skupině klientů a zaměření Domova, spolupracujeme především se zájemci o dobrovolnictví, které již dobře známe z jiných aktivit (např. z praxí v našem Domově, z duchovních obnov či týdnů se seniory).

Dobrovolníci jsou nejčastěji zapojeni do aktivizace klientů. Velkou pomocí jsou zejména při skupinových aktivitách s klienty (výlety, poutě, tvůrčí činnosti aj.), někteří dobrovolníci se však věnují klientům individuálně nebo se zapojují i do provozu Domova.

Dobrovolníci uzavírají s Domovem smlouvu o dobrovolnické činnosti a při jejím výkonu se řídí „Desaterem dobrovolníka“.

Aktivizace s kočkou

Desatero dobrovolníka