Domov sv. Kříže Kroměříž

Ceník

Náklady za službu Domova sv. Kříže Kroměříž jsou rozčleněny do těchto oblastí:

  • za stravu a ubytování
  • za ošetřovatelskou péči
  • za zdravotní péči.

Při pobytu v Domově je potřeba také počítat ještě s drobnými osobními náklady.

 

PLATBA ZA POBYT
Cena za stravu a ubytování (základní služby) v Domově sv. Kříže Kroměříž se řídí zákonem o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. Dle zákona však každému klientovi musí zůstat min. 15% jeho příjmů. Pokud má tedy klient nízký příjem, neplatí plnou cenu za základní služby Domova. Služby Domova jsou proto dostupné i pro zájemce s nízkými příjmy.
Zájemce o službu však nemusí chtít využít možnosti zůstatku 15% jeho příjmů. V tomto případě nebude dokládat výši svých příjmů a pouze se ve smlouvě o poskytování sociální služby zaváže k úhradě platby za stravu a ubytování.
Také má-li rodina či jiná blízká osoba klienta zájem, může s Domovem uzavřít dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů a doplácet částku do výše plné úhrady za stravu a ubytování.
Konkrétní výše plateb za stravu a ubytování je dána směrnicí ředitele České katolické charity č. 13/2000 O úhradách za pobyt, péči a stravování v charitních domovech. K její změně dochází nejčastěji při zvýšení důchodů (z důvodu zvýšení inflace) nebo při změně některých zákonů (např. o DPH), které mají vliv na cenu za ubytování a stravu.

 

PLATBA ZA OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči, který klient Domova pobírá. Příspěvek je úřadem přímo posílán Domovu, protože Domov zajišťuje veškerou potřebou péči.

 

PLATBA ZA ZDRAVOTNÍ PÉČI
Zdravotní péče (např. podávání léků, převazy, odběry aj.) je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Domov má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Ministerstvem vnitra, Revírní bratrskou pokladou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

 

DROBNÉ OSOBNÍ NÁKLADY
Doplňkové služby (např. příspěvek na elektřinu za TV, počítač aj.) si klient hradí přímo ze svého příjmu. Mezi nejčastější další osobní výdaje patří platba za léky, za poplatky u lékaře a drobné nákupy drogerie či potravin. Tyto potřeby si hradí klient ze zůstatku svých příjmů (případně z úspor).

 

Údaje potřebné k uzavření smlouvy

Aktuální úhradník – od 1.5.2021

Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů